Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra

Full Version: W jakim celu stosuje się lek Cialis?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lek Cialis może również wywoływać szereg działań niepożądanych takich jak ból w klatce piersiowej, przedłużająca się i bolesna erekcja, reakcje alergiczne. Jak każdy medykament Cialis powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym dla dzieci w temperaturze nie większej niż 25 st. Celsiusza. Tabletki Cialis dostępne są w blistrach zawierających 14 lub 28 tabletek. Im większy tym tańszy.